Menu Zavřeno

Kurz první pomoci pro pedagogy

Kurz první pomoci v rozsahu 3 hodin určený pro pedagogy základních a středních škol, výchovné pracovníky a vedoucí dětských kroužků.

Kurz vede zkušený záchranář, který s účastníky kurzu probere základy první pomoci se zaměřením na akutní stavy a úrazy u dětí do 18 let. Lektor s účastníky probere nové a aktuálně platné postupy první pomoci, včetně neodkladné resuscitace s použitím AED (Automatizovaný externí defibrilátor).

Účastníci kurzu si mohou pod dohledem lektora prakticky vyzkoušet probranou první pomoc, vyzkouší si resuscitaci na cvičné figuríně, včetně napojení AED, natrénují správnou komunikaci s tísňovou linkou a seznámí se s mobilní aplikací Záchranka.

Kurz je ukončen krátkým testem k ověření pochopení probrané látky, a po ukončení kurzu dostanou všichni zúčastnění certifikát o absolvování kurzu s neomezenou platností.

Tento kurz je také možné rozšířit o modul první pomoci v rámci BOZP, po jehož absolvování objednavatel obdrží zákonem požadovanou dokumentaci pro potřeby BOZP.

Podmínky spolupráce:
– Minimální počet zúčastněných ve skupině jsou 3.
– Maximální počet zúčastněných na jeden kurz je 20.
Cena kurzu pro jednoho účastníka je 350 Kč (390 Kč v případě přidání modulu první pomoci v rámci BOZP).
– Kurz probíhá v prostorách objednatele.
– Při účastni 5 a více osob je automaticky počítána sleva 15% z celkové částky.
– Při účasti 10 a více osob je automaticky počítána sleva 30% z celkové částky.
– V Praze a Středočeském kraji je možné kurz objednat kdykoliv po dohodě s koordinátorem školícího centra.
– V případě jiných krajů je možné využít vypsané termíny, které vám na vyžádání sdělí koordinátor školícího centra

Další informace ke kurzu, dotazy a objednávky vyřizuje naše školící centrum.