Menu Zavřeno

Beseda pro 1. stupeň základní školy

Preventivně bezpečnostní beseda vhodná pro žáky 3. – 5. třídy základní školy, která je v rozsahu 2 vyučovacích hodin.

Tuto besedu vede zkušený zdravotník, který s dětmi zopakuje základy lidského těla, které jsou probírány v rámci výuky prvouky a přírodovědy. V návaznosti na toto opakování dětem vysvětlí základní principy první pomoci, včetně neodkladné resuscitace.

Náš zdravotník dále s dětmi probere volání na tísňovou linku, správnou lokalizaci místa, ze kterého volají a pohovoří o ostatních složkách IZS a jejich součinnosti.

Na závěr besedy si děti budou moci prakticky vyzkoušet probírané postupy první pomoci, včetně resuscitace na cvičné figuríně a ovládání mobilní aplikace Záchranka.

Podmínky spolupráce:
– Maximální počet zúčastněných dětí ve skupině je 35
– Během besedy musí být přítomen alespoň jeden pedagog, nebo vychovatel.
– U dětí vyžadujících přítomnost asistenta, musí být tento asistent přítomen.
Cena besedy pro jednu skupinu je 690 Kč.
– V Praze a Středočeském kraji je možné besedu objednat kdykoliv po dohodě s koordinátorem školícího centra.
– V případě jiných krajů je možné využít vypsané termíny, které vám na vyžádání sdělí koordinátor školícího centra.

Další informace k besedě, dotazy a objednávky vyřizuje naše školící centrum.