Menu Zavřeno

Akreditovaný kurz Zdravotník zotavovacích akcí

Akreditovaný rekvalifikační kurz, jehož absolventi mohou vykonávat práci zdravotníka zotavovacích akcí dle vyhlášky č. 422/2013 Sb.

Akreditace MŠMT: Č. j.: MSMT-30688/2017-1/589

Kurz vedou zkušení zdravotníci a záchranáři, kteří nad rámec osnov učivo doplní o nejnovější poznatky a postupy v přednemocniční péči a předají mnoho zajímavých informací a „zlepšováků“ z vlastní praxe na záchranné službě.

Dle požadavků MŠMT je absolvent kurzu obeznámen s fungováním přednemocniční péče v ČR, zná aktuálně platné zákony a předpisy týkající se organizování zotavovacích akcí a poskytování první pomoci, je znalý v základech lidské anatomie, hygieny a epidemiologie, a umí poskytnout účinnou první pomoc, včetně transportu raněných, záchrany tonoucího a neodkladné kardiopulmonální resuscitace s použitím AED (Automatizovaný externí defibrilátor).

Kurz je tak vhodný pro vedoucí na letních a jiných táborech, pro vedoucí dětských kroužků, pro pedagogy, kteří doprovázejí děti na akce mimo budovu školy a pro zájemce o vykonávání zdravotnického dozoru na sportovních a kulturních akcích.

Po absolvování je účastník teoreticky i prakticky připraven na zvládnutí všech akutních stavů, se kterými s v rámci své činnosti může setkat, včetně záchrany tonoucího, komunikace s operátorem tísňové linky, správným postupem pro zvládnutí dopravní nehody i náhlou zástavu oběhu.

Teoretická výuka je prokládána praktickým nácvikem, díky čemuž je probíraná látka lépe zapamatovatelná.

Celý 41 hodin dlouhý kurz je rozdělen do dvou víkendů, a tak není nutné na kurz čerpat pracovní dovolenou.

Kurz je zakončen písemným testem a praktickou zkouškou. Po úspěšném dokončení kurzu absolvent obdrží certifikát s neomezenou platností!

Pro držitele certifikátu od Českého červeného kříže s omezenou platností nabízíme slevu a prodloužení certifikátu na dobu neomezenou!

Podmínky pro přijetí do kurzu:
– Věk minimálně 18 let!
– Ukončené střední vzdělání (dle zákona č. 561/2004 Sb.).
– Dobrý zdravotní stav a plaveckou zdatnost.
Cena kurzu za jednu osobu je 3800 Kč (V případě prodlužování platnosti certifikátu ČČK 2800 Kč).
– Pro praktickou část v bazénu je nutné přezutí k bazénu a plavky!
– Teoretická i praktická část kurzu probíhá v pražském paláci YMCA (Na Poříčí 1041/12, 110 00, Praha 1)
– Kurz je možné absolvovat ve vypsaných termínech (viz. níže), nebo po domluvě se školícím centrem individuálně dle dohody.

Další informace a dotazy ke kurzu vyřizuje naše školící centrum.


Aktuálně vypsané termíny:

30. 11. 2019 (2. 6., 8. 6., 9. 6.) – Přihláška do kurzu